Vi är certifierade värmepumpsinstallatörer enligt kategori II, köldmedieförordningen. Denna certifiering är nödvändig för installation och service!
Läs om certiiering för värmepumps-installatörer här!