Vad ingår i en Hotell/Service?

I en Liten ingår det         1495:-
- Vinterförvaring
- Underhållsladdning
- Tvätt & rengöring av klipparen

I en Mellan ingår det     1995:-
- Vinterförvaring
- Underhållsladdning
- Tvätt & rengöring av klipparen
- *Byte av kniv/förslitningsprodukter
- Uppdaterar din progamvara till den senaste

I en Stor ingår det         2995:-
- Vinterförvaring
- Underhållsladdning
- Tvätt & rengöring av klipparen
- *Byte av kniv/förslitingsprodukter
- Uppdaterar din programvara till den senaste
- Hämtning & avlämning av klipparen inom 4 mil

* Kostnad tillkommer om knivar/förslitningsprodukter behövs bytas ut.